Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hòa tan hết a gam oxit kim loại M (thuộc nhóm IIA) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 17,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Xác định công thức oxit kim loại M.

Hòa tan hết a gam oxit kim loại M (thuộc nhóm IIA) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 20%.

Xác định công thức oxit kim loại M. 

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Gọi số mol oxit MO = x mol. MO + H 2 SO 4 MSO 4 + H 2 O x x x mol Ta có: (M + 16)x = a Khối lượng dung dịch axit H 2 SO 4 ban đầu = = 560x (g) Khối lượng dung dịch sau phản ứng = a + 560x = (M + 16)x + 560x. = (M+96)x Theo bài: C% (MSO 4 ) = 20% nên: = =>M = 24 =>M là Mg Oxit kim loại cần tìm là MgO

Hướng dẫn giải 

 Gọi số mol oxit MO = x mol.

MO   +  H2SO4    MSO4  +  H2O  

  x             x                 x                    mol

Ta có: (M + 16)x = a

Khối lượng dung dịch axit H2SO4 ban đầu =  = 560x (g)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = a + 560x = (M + 16)x + 560x.

 = (M+96)x

Theo bài: C% (MSO4) = 20% nên:  =

          =>M = 24   =>M là Mg

Oxit kim loại cần tìm là MgO 

1

Câu hỏi tương tự

Tính chất của cacbonic:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG