Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

GTNN hàm số y = 2 x + x + 1 8 ​ , với x > − 1

GTNN hàm số , với

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 2 x + x + 1 8 ​ = 2 ( x + 1 ) + x + 1 8 ​ − 2 ≥ 2 2 ( x + 1 ) . x + 1 8 ​ ​ − 2 ( c o ^ si cho hai s o ^ ˊ d ươ ng 2 ( x + 1 ) ; x + 1 8 ​ v ı ˋ x > − 1 ) = 2 16 ​ − 2 = 6 D a ^ ˊ u " = " ⇔ 2 ( x + 1 ) = x + 1 8 ​ ⇔ ( x + 1 ) 2 = 4 ⇔ x = 1 ( TM ) v x = − 3 ( L ) V ậ y Miny = 6 khi x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực không âm a, b, c. Chứng minh rằng a 3 + b 3 ≥ ab ( a + b )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG