Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo đồng xu sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng xu và số chấm xuất hiện của con súc sắc a. Xây dựng không gian mẫu b. Xác định các biến cố sau: A. "Đồng xu xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm chuẩn" B" Mặt ngửa của đồng xu và mặt có số chấm lẻ của con súc sắc xuất hiện" C"Mặt 6 chấm xuất hiện"

Gieo đồng xu sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng xu và số chấm xuất hiện của con súc sắc 

a. Xây dựng không gian mẫu

b. Xác định các biến cố sau:

A. "Đồng xu xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm chuẩn"

B" Mặt ngửa của đồng xu và mặt có số chấm lẻ của con súc sắc xuất hiện"

C"Mặt 6 chấm xuất hiện"

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG