Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện mặt 6 chấm. Kì vọng của X bằng.

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện mặt 6 chấm. Kì vọng của X bằng. 

  1. 12

  2. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 12 1 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG