Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo đồng thời 3 con xúc sắc. Xác suất để ba mặt xuất hiện các chấm khác nhau là :

Gieo đồng thời 3 con xúc sắc. Xác suất để ba mặt xuất hiện các chấm khác nhau là :

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gieo đồng thời 3 con xúc sắc Xác suất để con súc sắc thứ 2 khác con súc sắc thứ nhất là 6 5 ​ (khác con thứ nhất) Xác suất để con súc sắc thứ 3 khác 2 con súc sắc đầu tiên là 6 4 ​ (khác 2 con trước đó) Xác suất để số chấm trên 3 xúc sắc khác nhau là 6 5 ​ . 6 4 ​ = 9 5 ​

Chọn B

Gieo đồng thời 3 con xúc sắc 

Xác suất để con súc sắc thứ 2 khác con súc sắc thứ nhất là (khác con thứ nhất)

Xác suất để con súc sắc thứ 3 khác 2 con súc sắc đầu tiên là (khác 2 con trước đó)

Xác suất để số chấm trên 3 xúc sắc khác nhau là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8 . Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG