Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm lần ngửa thì dừng lại. 1. Mô tả không gian mẫu. 2. Xác định các biến cố: A: “Số lần gieo không vượt quá ba” B: “Có ít nhất 2 lần gieo xuất hiện mặt ngửa”

Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm lần ngửa thì dừng lại.

1. Mô tả không gian mẫu.

2. Xác định các biến cố:

A: “Số lần gieo không vượt quá ba”

B: “Có ít nhất 2 lần gieo xuất hiện mặt ngửa”

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kí hiệu mặt sấp là S, mặt ngửa là N. a. Ta có Ω = {S; NS; NNS; NNNS; NNNNS;" NNNNN" }⇒|Ω|=6. b. A = {S; NS; NNS} ⇒ |ΩA| = 3. B = {NNS; NNNS; NNNNS; NNNN} ⇒ |ΩB| = 4.

Kí hiệu mặt sấp là S, mặt ngửa là N.

a. Ta có Ω = {S; NS; NNS; NNNS; NNNNS;" NNNNN" }⇒|Ω|=6.

b. A = {S; NS; NNS} ⇒ |ΩA| = 3.

B = {NNS; NNNS; NNNNS; NNNN} ⇒ |ΩB| = 4.

12

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABCD có A B = 2 a , S A = 3 ​ a (minh họa hình vẽ). Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG