Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S) và mặt ngửa (N). Xác định các biến cố. B:"Ba lần xuất hiện các mặt như nhau" C:"Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp" D:"Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp"

Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S) và mặt ngửa (N).  Xác định các biến cố.

B:"Ba lần xuất hiện các mặt như nhau"

C:"Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp"

D:"Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp" 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = {SSS, NNN} C = { SSN, SNS, NSS} D = Ω \{NNN}

B = {SSS, NNN}

C = { SSN, SNS, NSS}

D = \{NNN}

3

Câu hỏi tương tự

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG