Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp haowjc cả bốn lần ngửa thì dừng lại. a. Mô tả không gian mẫu b. Xác định các biến cố sau: A:"Số lần gieo không vượt quá ba" B:"Số lần gieo là bốn"

Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp haowjc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

a. Mô tả không gian mẫu

b. Xác định các biến cố sau:

A:"Số lần gieo không vượt quá ba"

B:"Số lần gieo là bốn"

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG