Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một con súc sắc có sáu mặt các mặt 1,2,3,4 được sơn đỏ, mặt 5,6 sơn xanh. Gọi A là biến cố được số lẻ, B là biến cố được nút đỏ (mặt sơn màu đỏ). Xác suất của A ∩ B là:

Gieo một con súc sắc có sáu mặt các mặt 1,2,3,4 được sơn đỏ, mặt 5,6 sơn xanh. Gọi A là biến cố được số lẻ, B là biến cố được nút đỏ (mặt sơn màu đỏ). Xác suất của A ∩ B là:

  1. 1 fourth

  2. 1 third

  3. 3 over 4

  4. 2 over 3

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

cần xếp 7 nam và 3 nữ thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau?

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG