Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo 3 đồng xu cùng một lúc. Gọi A là biến cố "có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa". Tính xác suất của biến cố A.

Gieo 3 đồng xu cùng một lúc. Gọi A là biến cố "có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa". Tính xác suất của biến cố A.

R. Roboteacher119

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mỗi đồng xu có hai khả năng: ngửa hoặc sấp. Do đó số phần tử của không gian mẫu khi gieo ba đồng xu là 2 3 = 8 Ta có biến cố đối của A là A "Cả ba đồng xu đều xuất hiện mặt sấp" n( A ) = 1 Vậy P( A ) = 8 1 ​ suy ra P(A) = 1 - 8 1 ​ = 8 7 ​

Mỗi đồng xu có hai khả năng: ngửa hoặc sấp.

Do đó số phần tử của không gian mẫu khi gieo ba đồng xu là 23 = 8

Ta có biến cố đối của A là  "Cả ba đồng xu đều xuất hiện mặt sấp" 

n() = 1

Vậy P() =    suy ra P(A) = 1 - 

4

Câu hỏi tương tự

Gieo một con súc sắc ba lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả ba lần là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG