Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giao điểm của có dạng (a;b;c) khi đó a + b + c có giá trị là:

Giao điểm của d colon fraction numerator x minus 3 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y plus 1 over denominator negative 1 end fraction equals z over 2 space v à left parenthesis P right parenthesis colon space 2 x minus y minus z minus 7 space equals 0 có dạng (a;b;c) khi đó a + b + c có giá trị là:

  1. 2

  2. 3

  3. 5

  4. 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

X á c đị nh a đế ph ươ ng tr ì nh: x 2 + y 2 + z 2 − 2 a x + 4 ( 2 a − 1 ) y − 2 z + ( 52 a − 46 ) = 0 l à ph ươ ng tr ì nh c ù a m ặ c à̀ u.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG