Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gia trị nào của m dưới đây để điểm M (2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ?

Gia trị nào của  m dưới đây để điểm M (2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình m x minus 3 y equals 5 ?

  1. -3

  2. 3

  3. 4

  4. -5

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp an C Thay và vào ta có

Chọn đáp  an C 
Thay X subscript M equals 2  và Y subscript M equals 1 vào m x minus 3 y equals 5 
ta  có  2 m minus 3 equals 5 left right double arrow m equals 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình và Nghiệm chung của hai phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG