Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gia đình chú Luân có một vườn thanh long khá lớn và dự định mở rộng thêm quy mô, qua một năm thu hoạch, chú Luân thấy rằng trên 50m 2 diện tích trồng thanh long có x cây thanh long thì trung bình mỗi cây có thu hoạch là f (x) = 900- 30x (kg). Số cây mà ông Hùng cần trồng trên 50m 2 là bao nhiêu để thu hoạch được khối lượng thanh long lớn nhất?

Gia đình chú Luân có một vườn thanh long khá lớn và dự định mở rộng thêm quy mô, qua một năm thu hoạch, chú Luân thấy rằng trên 50m2 diện tích trồng thanh long có x cây thanh long thì trung bình mỗi cây có thu hoạch là f (x) = 900- 30x (kg). Số cây mà ông Hùng cần trồng trên  50m2 là bao nhiêu để thu hoạch được khối lượng thanh long lớn nhất?

  1. 12 cây

  2. 15 cây

  3. 20 cây

  4. 30 cây

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG