Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá tri của m để hệphương trình vô nghiêm là:...

Giá tri của m để hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus y equals 0 end cell row cell m x minus y equals m plus 1 end cell end table close vô nghiêm là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng . Gọi điểm thuộc cạnh sao cho diện tích tam giác nhỏ nhất. Khi đó tỉ số khối thể tích khối và bằng bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG