Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị thoả mãn: :

Giá trị   thoả mãn::

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Vậy đáp án cần chọn là A.

Điều kiện:

 

Vậy đáp án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG