Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = x 3 − 3 x 2 − 9 x + 35 trên đoạn [ − 4 ; 4 ] lần lượt là

Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  lần lượt là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Tập xác định của hàm số đã cho là D = R y ′ = 3 x 2 − 6 x − 9 y ′ = 0 ⇔ [ x = − 1 ∈ [ − 4 ; 4 ] x = 3 ∈ [ − 4 ; 4 ] ​ y ( − 4 ) = − 41 y ( − 1 ) = 40 y ( 3 ) = 8 y ( 4 ) = 15 Vậy [ − 4 ; 4 ] ma x ​ y = y ( − 1 ) = 40 ; [ − 4 ; 4 ] min ​ y = y ( − 4 ) = − 41

Chọn D

Tập xác định của hàm số đã cho là 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG