Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy .

Ta có:

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Điều kiện để hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG