Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals 2 to the power of x plus 1 end exponent minus 4 over 3.8 to the power of x trên open square brackets negative 1 semicolon 0 close square brackets bằng

  1. 4 over 9

  2. 5 over 6

  3. fraction numerator 2 square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. 2 over 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định .

Tập xác định straight real numbers .


 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ a x + y = b x + a y = c 2 + c ​ Tìm b để với mọi a ta luôn tìm được c sao cho hện có nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG