Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals x plus 2 over x minus left parenthesis 1 plus square root of 2 right parenthesis squared spacetrên khoảng open parentheses 0 semicolon space plus infinity close parentheses

 

  1. negative 1 space plus square root of 2

  2. negative 3

  3. 0

  4. Không tồn tại

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ở đây ta có hai hướng tìm giá trị nhỏ nhất: + Một là dùng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có: Dấu “=” xảy ra khi + Hai là tính đạo hàm và vẽ bảng biến thiên và nhận xét

Ở đây ta có hai hướng tìm giá trị nhỏ nhất:
+ Một là dùng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có:

y equals x plus 2 over x minus open parentheses 1 plus square root of 2 close parentheses squared greater or equal than 2 square root of x.2 over x end root minus left parenthesis 3 plus 2 square root of 2 right parenthesis equals 2 square root of 2 minus 3 minus 2 square root of 2 equals negative 3

Dấu “=” xảy ra khi x equals square root of 2
+ Hai là tính đạo hàm và vẽ bảng biến thiên và nhận xét

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) dược xác định với mỗi số thực x, gọi f ( x ) là giá trị nhỏ nhất trong các số g 1 ​ ( x ) = 2 x + 1 , g 2 ​ ( x ) = x + 2 , g 3 ​ ( x ) = − 3 x + 14. Tính ∫ 0 4 ​ + 3 m u f ( x ) d ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG