Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals fraction numerator x squared plus 3 over denominator x minus 1 end fraction trên đoạn open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets là: 

  1. stack m i n with open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets below y equals 6

  2. stack m i n with open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets below y space equals negative 2

  3. stack m i n with open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets below y equals 3

  4. stack m i n with open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets below y equals 19 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018_mã đề 112_câu 16”: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG