Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 4 − 20 x 2 trên đoạn [ − 1 ; 10 ] là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là 

  1. 100

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét hàm số y = x 4 − 20 x 2 liên tục trên [ − 1 ; 10 ] và có y ′ = 4 x 3 − 40 x = 4 x ( x 2 − 10 ) nên y ′ = 0 ⇔ 4 x ( x 2 − 10 ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 10 ​ x = − 10 ​ ( L ) ​ Mà y ′ ( − 1 ) = − 1 , y ′ ( 0 ) = 0 , y ′ ( 10 ​ ) = − 100 nên giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 4 − 20 x 2 trên đoạn [ − 1 ; 10 ] là − 100

Chọn A

Xét hàm số  liên tục trên  và có

 

nên  

Mà  nên giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là 

8

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) và hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG