Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x + 1 2 x + 3 ​ trên đoạn [ 0 ; 4 ] là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

  1. 3

  2. 2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = − ( x + 1 ) 2 1 ​ < 0 với mọi x ∈ [ 0 ; 4 ] . Suy ra, hàm số luôn nghịch biến trên [ 0 ; 4 ] . Vậy y min ​ = y ( 4 ) = 5 11 ​ .

Ta có với mọi Suy ra, hàm số luôn nghịch biến trên

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh bên SAvuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Tính khoảng cáchgiữa hai đường thẳng SA và CD

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG