Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals 8 x cubed plus 6 x to the power of 4 minus 1 là:
 

  1. -5

  2. -4

     

  3. -3

  4. -1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG