Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: là:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F equals square root of x squared plus y squared minus 4 y plus 4 end root plus square root of x squared plus y squared minus 8 y plus 16 end root là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong y = ( e + 1 ) x ; y = ( 1 + e x ) x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG