Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số a để phương trình: x 2 − 6 a x + 9 a 2 − 2 a + 2 = 0 có hai nghiệm lớn hơn 3 là:

Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số a để phương trình: 

 có hai nghiệm lớn hơn 3 là: 

  1. a = 1

  2. a = 2

  3. a = 3

  4. a = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.a = 2

ĐÁP ÁN B. a = 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp có tâm . Gọi là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành . Đặt . Đẳng thức nào sau đây là ĐÚNG?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG