Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị m nào dưới đây làm cho đồ thị hàm số y = x − 2 4 m x + 3 m ​ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2020?

Giá trị m nào dưới đây làm cho đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2020?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 2 , đường tiệm cận ngang y = 4 m Hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là 2 và ∣ 4 m ∣ Từ giả thiết ta có 2. ∣ 4 m ∣ = 2020 ⇔ m = ± 2 505 ​ Đối chiếu các đáp án ta được m = 2 505 ​ Chọn đáp án C

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng , đường tiệm cận ngang 

Hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là 2 và 
Từ giả thiết ta có 

Đối chiếu các đáp án ta được 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình x 5 − x 2 − 2 x − 1 = 0 có đúng 1 nghiệm thực.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG