Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị m để hệ sau có nghiệm duy nhất là:

Giá trị m để hệ sau có nghiệm duy nhất open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared minus left parenthesis 2 m plus 1 right parenthesis x plus 2 m less or equal than 0 end cell row cell 2 to the power of x greater or equal than 8 end cell end table close là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG