Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2;1]lần lượt bằng:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals fraction numerator 2 x squared plus x minus 2 over denominator 2 minus x end fraction trên đoạn [-2;1] lần lượt bằng:

  1. 2 và 0

  2. 1 và -2

  3. 0 và -2

  4. 1 và -1

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm GTNN của f ( x ) = x 2 + 4 x + 5

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG