Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 2 trên đoạn [ − 1 ; 2 ] là

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là

  1. 6

  2. 11

  3. 15

  4. 10

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y ′ = 6 x 2 + 6 x − 12 y ′ = 0 ⇔ [ x = 1 ∈ [ − 1 ; 2 ] x = − 2  ∈ [ − 1 ; 2 ] ​ f ( − 1 ) = 15 , f ( 2 ) = 6 , f ( 1 ) = − 5 Vậy giá trị lớn nhất của hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 2 trên đoạn [ − 1 ; 2 ] là [ − 1 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = 15 tại x = − 1 nên chọn đáp án C

Ta có: 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là  tại  nên chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG