Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số y = x − 2 − x + 3 ​ trên đoạn [ − 2 ; 0 ] bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
 

  1. 4

  2. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = − ( x − 2 ) 2 1 ​ < 0 , ∀ x ∈ [ − 2 ; 0 ] Suy ra hàm số y = x − 2 − x + 3 ​ nghịch biến trên khoảng ( − 2 ; 0 ) Suy ra [ − 2 ; 0 ] ma x ​ y = f ( − 2 ) = − 4 5 ​

Ta có 

Suy ra hàm số  nghịch biến trên khoảng 

Suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình x 5 − x 2 − 2 x − 1 = 0 có đúng 1 nghiệm thực.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG