Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số y = − x 2 + 4 x ​ trên khoảng (0;3) là:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng (0;3) là: 

  1. 4

  2. 2

  3. 0

  4. - 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2

ĐÁP ÁN B. 2

1

Câu hỏi tương tự

Cấp số nhân có 6số hạng , biết rằngtổng của 5số hạng đầu là 31và tổng của 5số hạng cuốilà 62. Tính tổng bình phương của 6số hạng này ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG