Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta xét Mặt khác . BBT Suy ra ( do < < ) Vì . khi khi . Suy ra giá trị nhỏ nhất của M là

Ta xét

Mặt khác .

BBT

Suy ra ( do < <)

.  khi  khi . Suy ra giá trị nhỏ nhất của M là

1

Câu hỏi tương tự

T ì m sônguy ê n d ươ ng tho ả m ã n c á c đ iêu ki ệ n sau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG