Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số  f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 2 over denominator x squared minus 5 x plus 9 end fraction  bằng

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Suy ra GTLN của trên bằng khi

Ta có

  

Suy ra GTLN của    trên    bằng    khi  

2

Câu hỏi tương tự

Tìm mệnh đề đúng. A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG