Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 1 ​ + 7 − x ​ bằng :

Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng :

  1. 4

  2. 2;

  3. 6.

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bất đẳng thứcBu-nhi-a-cốp-xki y = x + 1 ​ + 7 − x ​ ≤ ( 1 2 + 1 2 ) ( x + 1 + 7 − x ) ​ = 4 ⇒ max y = 4 đạt đượckhi x=3.

Áp dụng bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki

 đạt được khi x=3.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG