Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của xđể biểu thức đạt giá trị lớn nhất là:...

Giá trị của x để biểu thức P equals square root of x minus 2 end root plus square root of 4 minus x end root đạt giá trị lớn nhất là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG