Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 + (m + 3)x 2 + 1 - m đạt cực đại tại điểm x = -1 là:

Giá trị của tham số m để hàm số y = x+ (m + 3)x2 + 1 - m đạt cực đại tại điểm x = -1 là: 

  1. m equals 0

  2. m equals negative 3 over 2

  3. m equals negative 2

  4. m equals 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Định m để hàm số có 3 cực trị.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG