Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tham số m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 3 x 2 + 2 m x + m 2 + 1 , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2 đạt giá trị nhỏ nhất là:

Giá trị của tham số m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số   , trục hoành, trục tung và đường thẳng  đạt giá trị nhỏ nhất là:

  1.  

  2.  

  3.  

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì với m tùy ý ta luôn có nên diện tích hình phẳng cần tìm là : S đạt giá trị nhỏ nhất bằng 8 khi m = − 1

Vì với   tùy ý ta luôn có 3 x squared plus 2 m x plus m squared plus 1 greater than 0 space of 1em straight for all x nên diện tích hình phẳng cần tìm là :

S equals integral subscript 0 superscript 2   open parentheses 3 x squared plus 2 m x plus m squared plus 1 close parentheses d x  equals open open square brackets x cubed plus m x squared plus open parentheses m squared plus 1 close parentheses x close square brackets close vertical bar subscript 0 superscript 2  equals 2 m squared plus 4 m plus 10 equals 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis squared plus 8

 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 8 khi  

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất cần thiết kế một thùng sơn dạng hình trụ có nắp đậy với dung tích 1000 c m 3 .Bán kính của nắp đậy để nhà sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu nhất bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG