Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại tại là:

Giá trị của tham số  để hàm số

 đạt cực đại tại  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4.  và .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để hàm số đạt cực trị tại thì Thử lại, ta thấy chỉ khi thì hàm số đạt cực đại tại .

Ta có:

Để hàm số đạt cực trị tại  thì

Thử lại, ta thấy chỉ khi  thì hàm số đạt cực đại tại .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Tập hợp tất các các tham số sao cho phương trình vô nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG