Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của thỏa là

Giá trị của  thỏa  là

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của thỏa là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG