Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tích phân ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ ∣ sin x ∣ d x là:

Giá trị của tích phân là:

  1. ;

  2. 0 ;

  3. 2 ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ ( 2 x + cos x ) d x = ( 2 x 2 ​ + sin x ) − 2 π ​ 2 π ​ ​ = ( 8 π 2 ​ + 1 ) − ( 8 π 2 ​ − 1 ) = 2 .

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = cos x 5 ​ ​ , y = 0 , x = 0 , x = 3 π ​ quay quanh trục Ox tạo thành là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG