Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tích phân là:

Giá trị của tích phân integral subscript 0 superscript straight pi over 4 end superscript fraction numerator x cos 2 x over denominator left parenthesis 1 plus sin 2 x right parenthesis squared end fraction d x là:

  1. fraction numerator square root of 3 over denominator 5 end fraction minus straight pi over 16

  2. 1 fourth minus straight pi over 16

  3. 1 third minus straight pi over 16

  4. fraction numerator square root of 2 over denominator 4 end fraction minus straight pi over 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho f ( x ) là hàm số liên tục trên đoạn [ 0 ; 10 ] thỏa mãn ∫ 0 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 7 và ∫ 2 6 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 . Tính ∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 6 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx x.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG