Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tích phân bằng:

Giá trị của tích phân integral subscript 0 superscript x left parenthesis e to the power of cos x end exponent plus 1 right parenthesis bằng:

  1. e plus straight pi

  2. e minus 1 over e plus straight pi

  3. e minus 1 plus straight pi

  4. e plus 1 over e plus straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một thanh AB có chiều dài là 2a ban đầu người ta giữ thanh ở góc nghiêng α = α 0 ​ , một đầu thanh tựa không ma sát với bức tường thẳng đứng. Khi buông thanh, nó sẽ trượt xuống dưới tác dụng của trọng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG