Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của tích phân bằng:

Giá trị của tích phân integral subscript 0 superscript x left parenthesis e to the power of cos x end exponent plus 1 right parenthesis bằng:

  1. e plus straight pi

  2. e minus 1 over e plus straight pi

  3. e minus 1 plus straight pi

  4. e plus 1 over e plus straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 3 , ∫ 0 2 ​ g ( x ) d x = − 1 thì ∫ 0 2 ​ [ f ( x ) − 5 g ( x ) + x ] d x bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG