Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trịcủa m để đồ thị y = mx + 4 và có 2 điểm chung là:

Giá trị của m để đồ thị y = mx + 4 và y equals fraction numerator 2 x plus 3 over denominator x plus 1 end fractioncó 2 điểm chung là:
 

  1. negative 2 less than m less than 2 v m not equal to 0

  2. m greater than 2 space h a y space m less than negative 2

  3. m not equal to 0

  4. Với mọi m

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + ( 2 − m ) x 2 − ( 2 m − 3 ) x + 1 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m đểhàm số đồng biến trên tập xác định.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG