Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2 x + m m x − 1 ​ đi qua điểm A ( 1 ; 2 )

Giá trị của m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  đi qua điểm

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

* Vì x → ( − 2 m ​ ) + lim ​ 2 x + m m x − 1 ​ = − ∞ ( h o ặ c x → ( − 2 m ​ ) − lim ​ 2 x + m m x − 1 ​ = + ∞ ) nên đường thẳng x = − 2 m ​ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho. * Đường tiệm cận đứng đi qua điểm A ( 1 ; 2 ) nên 1 = − 2 m ​ ⇔ m = − 2 .

* Vì  nên đường thẳng là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.
* Đường tiệm cận đứng đi qua điểm nên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG