Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để hàm số y= x 3 - 3(2m + 1)x 2 + (12m + 5)x + 2 đồng biến trên khoảng (2;+ ) là:

 Giá trị của m để hàm số y= x3- 3(2m + 1)x2 + (12m + 5)x + 2 đồng biến trên khoảng (2;+ infinity) là:
 

  1. negative fraction numerator 1 over denominator square root of 6 end fraction less or equal than m less or equal than fraction numerator 1 over denominator square root of 6 end fraction

  2. m greater than 1 half

  3. m greater than negative fraction numerator 1 over denominator square root of 6 end fraction

  4. m less or equal than 5 over 12

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = − t 3 + 6 t 2 + 17 t , với t(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó....

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG