Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của mđể hàm số y = x 3 + 2 ( m − 1 ) x 2 + ( m − 1 ) x + 5 đồng biến trên R là

Giá trị của m để hàm số  đồng biến trên  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số đồng biến trên R thì y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R

Để hàm số đồng biến trên  thì 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG