Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của để hàm số có đúng 1 điểm cực trị là

Giá trị của  để hàm số  có đúng 1 điểm cực trị là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. Không tồn tại m.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: hàm số bậc ba chỉ có thể có hoặc điểm cực trị nên để hàm số đã cho có điểm cực trị suy ra hàm số đã cho không là hàm số bậc ba. Suy ra . Thử lại, ta thấy khi , hàm số có một điểm cực trị.

Ta có: hàm số bậc ba chỉ có thể có  hoặc  điểm cực trị nên để hàm số đã cho có  điểm cực trị suy ra hàm số đã cho không là hàm số bậc ba. Suy ra .

Thử lại, ta thấy khi , hàm số có một điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG