Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức với ( a 0 ) bằng: A. B. C. D.

Giá trị của biểu thức square root of 18 a end root với ( a greater or equal than 0 ) bằng:

A. 9 square root of a          B. 3 a square root of 2          C. 2 square root of 3 a end root           D. 3 square root of 2 a end root

  1. 9 square root of a

  2. 3 a square root of 2

  3. 2 square root of 3 a end root

  4. 3 square root of 2 a end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D.

Đáp án D. 3 square root of 2 a end root

2

Câu hỏi tương tự

1) Giải phương trình: 2) Xác định a và b để có đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG