Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức bằng

Giá trị của biểu thức  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi THPT quốc gia năm 2017, Mã đề 104_câu 8”. Cho là số thực dương khác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG