Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức ln 8 a − ln 2 a bằng

Giá trị của biểu thức  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ln 8 a − ln 2 a = ln 2 a 8 a ​ = ln 4 = 2 ln 2

Ta có 

5

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: ( C 1 ​ ) : x 2 + y 2 − 2 x + 4 y − 4 = 0 ( C 2 ​ ) : x 2 + y 2 + 4 x − 4 y − 56 = 0 Viết phương trình các tiếp tuyến chung của ( C 1 ​ ) v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG